Persondatapolitik

1. Generelt

1.1. Følgende beskrivelse omhandler den politik 2B /CO v/ Birgit Roed har for indsamling og behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”).

1.2. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte vores hjemmeside.

1.3. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter, eller som vi indsamler vi hjemmesiden 2B /CO.

1.4. Vi er dataansvarlige for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1. Når du besøger vores hjemmesider indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Dekolagersalg.dk. Det omfatter browser typen du anvender, hvilke søgninger du bruger på siden, din IPadresse med din netværkslokation, samt informationer om din computer. Desuden indgår anvendelse af Cookie’s ifølge vores Cookiepolitik.

2.2. Formålet med cookies er at optimere brugeroplevelsen af hjemmesidernes funktioner, samt foretage målrettet markedsføring.

2.3. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4. Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, og som der kræves for at ekspedere og levere en ordre til dig. Det indbefatter f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, ønsker om leveringsadresse og -måder, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på Dekolagersalg.dk.

2.5. Formålet er at vi kan: 2.5.1.opfylde vores aftale med dig, 2.5.2.levere de produkter, du har bestilt på den måde, du har ønsket, 2.5.3.administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, 2.5.4.kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt, 2.5.5.overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab, samt bedst muligt bidrage til at forhindre svig (din IP-adresse benyttes blandt andet til det).

2.6. Retsgrundlaget for pkt. 2.5 er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.7. Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, din e-mailadresse og evt. dit mobilnummer. 2.7.1.Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. 2.7.2.Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.8. Hvis du anvender dit log-in på Dekolagersalg.dk, jf. punkt 2.1 og 2.2, behandler vi også dine personoplysninger i henhold til Dekolagersalg.dk’s Handelsbetingelser, som gælder ved siden af denne Persondatapolitik. Ved uoverensstemmelse mellem denne Persondatapolitik og Handelsbetingelser har sidstnævnte forrang.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til GLS, PostNord eller en anden transportør, der forestår leveringen af de af dig bestilte varer.

3.2. Til håndtering af online køb opbevarer 2B /CO v/ Birgit Roed på ingen måde selv informationer om betalingsmidler fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

3.3. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af Dekolagersalg.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter (Trustpilot).

4. Dine rettigheder

4.1. Indsigtsretten. 4.1.1.Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 4.1.2.Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til deko@dekolagersalg.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.2. Retten til berigtigelse 4.2.1.Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3. Retten til sletning 4.3.1.I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 4.4.1.Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.5. Retten til dataportabilitet 4.5.1.Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.6. Retten til indsigelse 4.6.1.Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.7. Retten til at tilbagekalde samtykke 4.7.1.Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

5. Sletning af persondata

5.1. Oplysninger indsamlet om din brug af Dekolagersalg.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i vores Cookiepolitik. De cookies, som vi selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i vores Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

5.2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Dekolagersalg.dk, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav (eksempelvis Bogføringsloven).

5.3. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.4. Såfremt du ønsker at alle dine data hos os slettes, bedes du venligst kontakte os på deko@dekolagersalg.dk eller telefon 20949716.

6. Sikkerhed

6.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Ved indsending af produkt anmeldelse

7.1 Du skal have registeret en bruger og have verificeret et køb af et produkt for at kunne inde sende en produkt anmeldelse på Dekolagersalg.

7.2 Når du indsender en produkt anmeldelse hos Dekolagersalg vil dit spørgsmål blive vist sammen med dit “viste navn”. Hvis du er usikker på hvilket navn der bliver vist kan du revidere og/eller ændre det her.

7.3 Dit viste navn vil blive brugt sammen med din anmeldelse og kan tilgås af alle Dekolagersalgs besøgende.

8. Kontaktoplysninger

2B /CO v/ Birgit Roed, cvr. nr. 12901186 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Dekolagersalg,dk. Har du spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

2B /CO v/ Birgit Roed
Henrik Ibsens Vej
1813 Frederiksberg C.
Tlf.: 20949716
E-mail: deko@dekolagersalg.dk.

9. Ændringer i persondatapolitikken

9.1. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Dekolagersalg.dk.

10. VERSIONER

10.1. Dette er version 3 af vores persondatapolitik dateret den 10. februar 2020.